Yleisöluentosarja verkossa: Teknologian tulevaisuus ja Suomi 15.9. – 24.11.2020

Tapahtuman kuvaus

Aalto-yliopisto järjestää jälleen kaikille avoimen ja maksuttoman Internet Forum -luentosarjan yritysmaailman, julkisen sektorin ja järjestöjen huippuasiantuntijoiden voimin! Luentosarja 15.9. – 24.11.2020 (7 luentoa).

Seuraava ajankohta 15.9.2020

Puhujina

  • Tech Trends To Watch
    Mervi Airaksinen, toimitusjohtaja, IBM Suomi
  • Finland for Future Generations
    Jaana Tapanainen-Thiess, tulevaisuusselonteon pääsihteeri, valtioneuvoston kanslia

Teknologiaa kehitetään nopeammin ja radikaalimmin kuin koskaan aiemmin ihmiskunnan historiassa. Eri tieteenaloilla tapahtuva kehitys muuttaa voimakkaasti maailmaa, ihmiselämää ja suomalaista yhteiskuntaa. Teknologian tulevaisuus ja Suomi -luentosarjassa aikamme megatrendin vaikutuksia arvioidaan ja niistä keskustellaan laajasti. Käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa teknologian vaikutukset ihmisten arkeen ja yritystoimintaan, lähitulevaisuuden teknologiatrendit, data-analytiikka, 5G ja robotiikka, sekä teknologiaan ja etiikkaan, demokratiaan ja turvallisuuteen liittyvät kysymykset.

Tässä linkki luentosarjan tapahtumasivulle (suomeksi ja englanniksi): https://www.aalto.fi/fi/tapahtumat/yleisoluentosarja-verkossa-teknologian-tulevaisuus-ja-suomi