Liity jäseneksi

Jäsenhakemuksen käsittely

Hallitus käsittelee täytetyn jäsenhakemuksen kokouksissaan noin kerran kuukaudessa ja jäseneksi hyväksymisestä lähetetään Tervetuloa-kirje, jossa on mukana käyttäjätunnus ja salasana jäsensivuille kirjautumista varten.

Jäsenmaksut 2019

  • Henkilöjäsen 50 euroa (+ mahdollinen FERMA:n osuus 29 euroa) = 79 euroa.
  • Yhteisöjäsen 400 euroa (+ mahdollinen FERMA:n osuus 29 euroa) = 429 euroa.
  • Opiskelijajäsen 20 euroa.
  • Eläkeläisjäsen 20 euroa.

Jäsenmaksujen laskutus

Jäsenmaksut laskutetaan vuosittain tammikuun aikana. Sen jälkeen liittyviltä uuusilta jäseniltä jäsenyyden alkaessa, mikäli jäsenhakemus on hyväksytty viimeistään syyskuussa.

FERMAN osuus peritään niiltä, jotka ovat oman yhteisönsä varsinaisia “risk managereita” eli ovat vastuussa oman organisaationsa riskienhallinnasta, joko kokonaan tai merkittävältä osin, ja jotka haluavat liittyä myös FERMA:n jäseneksi. Esim. vakuutusyhtiöissä työskentelevät Risk Managerit eivät ole tämän määritelmän mukaisia “Risk Managereita” (ellei kyse ole ko. vakuutusyhtiön omasta riskienhallinnasta vastaavista henkilöistä). Lisätietoja hakemuslomakkeella.

Ferma (Federation of European Risk Management Assosiations)on eurooppalaisten riskienhallintayhdistysten kattojärjestö, jonka avulla riskienhallintayhdistykset voivat vaihtaa tietoja ja kokemuksia keskenään, ja joka toimii yhtenä kanavana riskienhallintayhdistyksille haluttaessa vaikuttaa eurooppalaiseen riskienhallintaa koskevaan lainsäädännön tai vastaavien direktiivien kehittämiseen.