Liity jäseneksi

Jäsenhakemuksen käsittely

Hallitus käsittelee jäsenhakemukset kokouksissaan noin kerran kuukaudessa, ja jäseneksi hyväksymisestä lähetetään sekä Tervetuloa -kirje, että sähköposti, jossa on tieto käyttäjätunnuksesta sekä ohjeet (automaattisesti annetun) salasanan vaihtamisesta. Tunnuksia tarvitaan Jäsensivuille kirjautumiseen.

Yhteisöjäsenen kyseessä ollen vastaavat tiedot lähetetään yhteisöjäsenen yhteyshenkilöksi ilmoitetulle.

Jäsenmaksut 2024

  • Henkilöjäsen 60 euroa
  • Ferma-oikeutettu henkilöjäsen 60 euroa + FERMA:n osuus 29 euroa = 89 euroa.
  • Yhteisöjäsen 550 euroa.
  • Ferma-oikeutettu yhteisöjäsen 550 euroa + FERMA:n osuus 29 euroa = 579 euroa
  • Opiskelijajäsen 25 euroa.
  • Eläkeläisjäsen 25 euroa.

Jäsenmaksujen laskutus

Jäsenmaksut laskutetaan vuosittain tammikuun aikana. Sen jälkeen liittyviltä uuusilta jäseniltä jäsenyyden alkaessa, mikäli jäsenhakemus on hyväksytty viimeistään syyskuussa.

FERMAN osuus peritään niiltä, jotka ovat oman yhteisönsä varsinaisia ”risk managereita” eli ovat vastuussa oman organisaationsa riskienhallinnasta, joko kokonaan tai merkittävältä osin, ja jotka haluavat liittyä myös FERMA:n jäseneksi. Esim. vakuutusyhtiöissä työskentelevät Risk Managerit eivät ole tämän määritelmän mukaisia ”Risk Managereita” (ellei kyse ole ko. vakuutusyhtiön omasta riskienhallinnasta vastaavista henkilöistä). Lisätietoja hakemuslomakkeella.

Ferma (Federation of European Risk Management Assosiations) on eurooppalaisten riskienhallintayhdistysten kattojärjestö, jonka avulla riskienhallintayhdistykset voivat vaihtaa tietoja ja kokemuksia keskenään, ja joka toimii yhtenä kanavana riskienhallintayhdistyksille haluttaessa vaikuttaa eurooppalaiseen riskienhallintaa koskevaan lainsäädännön tai vastaavien direktiivien kehittämiseen.