Stipendit

Suomen Riskienhallintayhdistyksen tarkoituksena on tukea ja edistää riskienhallinta-ajattelua ja –tietoutta sekä toimia näiden asioiden piirissä työskentelevien ja niistä kiinnostuneiden henkilöiden, yhteisöjen, yritysten ja laitosten yhdyssiteenä.

Yhdistys myöntää harkintansa mukaan stipendejä yhdistyksen toimialan kehitystä edistävien opinnäytetöiden synnyttämiseksi.

Yhdistyksen hallitus käsittelee stipendihakemuksia säännöllisesti kokouksissaan. Hakemukset on toimitettava yhdistyksen hallitukselle sähköisessä muodossa osoitteella: toimisto(at)srhy.fi

SRHY

 • myöntää stipendejä hankkeisiin / opinnäytetöihin, joihin SRHY:n hallitus katsoo jäsenistöllä olevan kiinnostusta / hyötyä,
 • voi tarvittaessa olla mukana jo hankkeen/opinnäytetyön alkuvaiheessa mm. aihealueen määrittelyssä,
 • ei myönnä stipendejä jo tehdylle hankkeelle/työlle jälkikäteen,
 • edellyttää, että hanke/opinnäytetyö esitetään tarvittaessa SRHY:n järjestämässä tilaisuudessa,
 • pidättää oikeuden päättää maksuajankohdasta,
 • stipendit ovat tyypillisesti 500 – 1.500 euroa.

Vapaamuotoisista hakemuksista on käytävä ilmi seuraavat tiedot:

 • hakijan nimi
 • oppilaitoksen nimi
 • suoritettava tutkinto
 • aihe, ja onko se hyväksytty
 • suunniteltu aikataulu
 • ohjaajan nimi
 • muu työtä varten myönnetty tai anottu rahoitus
 • hakijan pankkitiedot.

Vuosina 2013-2017 myönnetyt stipendit

Lisätietoja antaa:
toiminnanjohtaja Lassi Väisänen
+358 400 405858
Sähköposti: lassi@lassivaisanen.fi

Stipendihakemukset lähetetään yhdistyksen toimistolle joko postitse tai sähköpostilla

Suomen Riskienhallintayhdistys ry
c/o Lassi Väisänen
Päivölänrinne 1-3 B, 04220 KERAVA
Sähköposti: toimisto@srhy.fi