Tervetuloa Suomen Riskienhallintayhdistyksen sivuille

Linkki 18.4.2018 pidetyn seminaarin videoituihin esityksiin tässä linkki streemaukseen. Esitykset myös luettavissa jäsensivuilla.

Ennakkotieto seuraavasta... lue lisää

Koulutustilaisuuksia

AjankohtaAiheJärjestäjä
kevät 2018 Jatkuvuussuunnittelu liiketoiminnan turvana -koulutus Laurea AMK
23.5.2018
klo 15:00-17:30
Tehokkaat riskikartoitusmenetelmät ja taloudellinen mallintaminen riskienhallinnan tukena ProjektiyhdistysRisk Manager Cerfication - riskienhallintajohdon sertifiointi

FERMA launches first professional Certification for European risk managers

The Federation of European Risk Management Associations (FERMA) launched on the 5th of October 2015 its programme of European Certification for professional risk managers. It is the first such designation and is designed to reinforce the standing of the profession in Europe. Lue tästä lisää.

Mitä tämä käytännösssä tarkoittaa? Voit tutstua rimap:n sivuilla sertifiointi prosessiin, mikä se on ja mitä se edellyttä - http://rimap-certified.org/

Through Certification, FERMA will set a standard in Risk Management and evaluate candidates according to a Body of Knowledge, Experience, Continuous Professional Development and Code of Ethics.

Ohessa linkit asiaan liittyviin dokumentteihin, joihin kannattaa tutustua!

SRHY:n tukijoita


AIRMIC/Alar/IRM have been working together to produce a guide to Enterprise Risk Management (ERM) and also the requirements of ISO 31000.

Hallinto

Suomen riskienhallintayhdistys (SRHY) on perustettu vuonna 1987 ja ry:ksi yhdistys rekisteröitiin 31.1.2007. Riskienhallinnan merkitys erilaisten organisaatioiden toiminnassa on kasvanut viime vuosina. Siitä on tullut luonnollinen osa organisaatioiden suunnittelu- ja johtamiskäytäntöjä.

Kehitys jatkuu samansuuntaisena. Tähän vaikuttavat toimintaympäristön monimutkaistuminen kansainvälistymisen jatkuessa, lainsäädännön kehittyessä ja organisaatioiden eri intressiryhmien vaatimusten lisääntyessä. Samalla myös vahinkoriskien ja niiden kokonaiskustannusten hallinta liikeriskien rinnalla on tullut tärkeäksi osaksi kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä.

Myös riskienhallinnan menetelmissä ja toiminnassa on tapahtunut suuria muutoksia. Riskien rahoitus on esimerkiksi nopeasti kansainvälistynyt ja toimintamuodot ovat muuttuneet uusien vakuutusratkaisujen, meklaritoiminnan kehittymisen ja rahoitusratkaisujen vakuutusmuotojen myötä myös Suomessa.

FinnRima in english

Jäsenet

Yhdistyksessä on tällä hetkellä noin 370 henkilö- ja yhteisöjäsentä. Henkilöjäsenet ovat pääosin edustamiensa organisaatioiden päätoimisia riskienhallinta- ja turvallisuusjohtajia ja -päälliköitä, vakuutusyhtiöiden riskipäälliköitä, vakuutusmeklareita sekä riskienhallinnan konsultteja. Yhteisöjäseninä ovat useimmat Suomen suurimmat teollisuus- ja monialakonsernit sekä vakuutus- ja meklariyhtiöt.

Toiminta-ajatus

Lähtökohtana yhdistyksen toiminnassa on organisaatioiden riskienhallinta ja sen kehittäminen. Tavoitteena on yhteistoiminnalla kehittää riskienhallinnan ammatillista osaamista eri aloja edustavien jäsenten ja jäsenyritysten piirissä sekä tukea ja edistää riskienhallinta-ajattelua ja alan tietouden leviämistä koko yhteiskunnassa.

Yhteistyö

Riskienhallintayhdistys pyrkii toiminta-ajatuksensa puitteissa yhteistyöhön alan muiden järjestöjen kanssa sekä Suomessa että ulkomailla. Yhdistys on mm. jäsenenä kansainvälisessä FERMA -järjestössä.

Yhdistyksen tavoitteena on edistää koulutus- ja tutkimustoimintaa. Yhdistyksellä on mahdollisuus jakaa vuosittain apurahoja alaan liittyviin tutkielmiin ja opinnäytteisiin sekä yhdistys on osaltaan tukemassa ja rahoittamassa myös muita riskienhallintaan liittyviä kehityshankkeita.

Yhdistyksen tavoitteena on pyrkiä vaikuttamaan alan säädöstöön ja sen kehittymiseen esimerkiksi lausuntojen antajana ja viranomaisyhteistyöllä.

Hallinto

Riskienhallintayhdistyksen toimintalinjoista päätetään vuosittain kevät- ja syyskokouksissa. Käytännön asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, jossa puheenjohtajan lisäksi on vähintään viisi muuta jäsentä. Tutustu nykyiseen hallitukseen.

Sivun alkuun