Riskienhallinnan ja turvallisuustoiminnan sääntely (6 op), Tampere

Koulutuksen kuluessa osallistuja muodostaa kokonaiskuvan yritysten riskienhallinnasta, turvallisuustoiminnasta ja sen sääntelystä. Osallistuja tuntee turvallisuussääntelyn ajankohtaisen sisällön ja omaa valmiuksia hankkia aihealueen oikeudellista tietoa, soveltaa tietoa käytäntöön ja ratkaista käytännön työhön liittyviä tyypillisimpiä oikeudellisia kysymyksiä.

Koulutukseen ilmoittaudutaan sähköisesti 15.3.2019 mennessä.

Katso tästä lisää koulutusohjelmasta