Riskienhallinnan erityisosaaminen täydennyskoulutus

Itä-Suomen yliopisto järjestää riskienhallinnan erityisosaaminen -koulutusta.

Koulutus käsittää 4 teemakohtaista opintojaksoa ja yhden kehittämistehtävän 15.9.2021 – 16.2.2022 välisenä aikana. Koulutusten toteutustavat valitaan koronatilanteen mukaan.

Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen osallistujalla on valmiudet toimia asiantuntijana riskienhallinnassa ja on mahdollisuus suorittaa myös FERMAn Risk Manager -sertifiointi omakustanteisesti.

Oman organisaation kehittämistä toteutetaan koulutuksen aikana käytännönläheisesti ja ohjatusti. Asiakokonaisuudet puretaan vuorovaikutuksellisesti lähiopetuspäivillä tavoitteena parhaiden toimintamallien leviäminen käytäntöön.

Lue tästä lisää koulutuksen sisällöstä ja ilmoittaudu: https://www.uef.fi/fi/jatkuva-oppiminen/riskienhallinnan-erityisosaaminen-taydennyskoulutus.