Tutkimus yksityisen turvallisuusalan koulutusjärjestelmästä julkaistu

Empiirisen turvallisuustutkimuksen tutkimusryhmä järjestämässä kesäseminaarissa (Laurean Leppävaaran yksikössä 23.5.2012) julkaistiin tutkimus yksityisen turvallisuusalan koulutusjärjestelmästä.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää empiirisesti yksityisen turvallisuusalan koulutusjärjestelmän nykytilaa ja kehittämistarpeita.

Tutkimustulosten mukaan yksityisen turvallisuusalan koulutusjärjestelmän katsottiin hakevan monessa suhteessa vielä muotoaan ja paikkaansa monipuolistuneessa toimintaympäristössä. Tutkimustulosten mukaan erityisesti eri tutkintoon johtavien koulutuksien keskinäistä suhdetta tulisi kehittää, jotta yksityisen turvallisuusalan koulutusjärjestelmä olisi yhtenäinen huomioiden eri koulutusasteet.

Tutkimus on luettavissa tämän linkin kautta.