Suomen listayhtiöiden uusittu hallinnointikoodi tullut voimaan 1.10.2010

Koodi korvaa vuonna 2008 annetun Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin. Koodi tulee voimaan 1.10.2010. Hallinnointikoodia on päivitetty johdon palkkioita koskevan itsesääntelyn osalta. Valmistelutyössä on erityisesti otettu huomioon Euroopan komission 30.4.2009 antama palkkiosuositus sekä osakeyhtiölain muutokset.

Koodin tavoitteena on, että suomalaiset listayhtiöt noudattavat korkeatasoista kansainvälistä hallinnointitapaa. Koodi yhtenäistää listayhtiöiden toimintatapoja sekä osakkeenomistajille ja muille sijoittajille annettavaa tietoa samoin kuin lisää avoimuutta hallintoelimistä, johdon palkkioista ja palkitsemisjärjestelmistä. Koodi antaa myös kokonaiskuvan suomalaisten listayhtiöiden hallinnointijärjestelmän keskeisistä periaatteista. Hyvä hallinnointitapa edistää suomalaisten listayhtiöiden menestystä.

Tässä linkki uusittuun hallinnointikoodiin (Corporate Governance) 2010

Arvopaperimarkkinayhdistyksen tehtävänä on muun muassa hallinnoida Suomen listayhtiöiden hallinnintikoodia (Corporate Governance) 2010.