Empiirisen turvallisuustutkimuksen tutkimusryhmän kyselytutkimus

Empiirisen turvallisuustutkimuksen tutkimusryhmä tekee kyselytutkimusta organisaatioiden turvallisuusjohtamisesta. Kyselyn tarkoituksena on selvittää organisaatioiden turvallisuusjohtamisen nykytilaa ja kehittämistarpeita. Kyselyn tulokset tullaan julkaisemaan tutkimusryhmän kesäseminaarissa 2013. 

Pyydämme teitä vastaamaan kyselyyn tai välittämään kyselyn teidän organisaation turvallisuustoiminnasta ja riskienhallinnasta vastaavalle henkilölle. Kysely vie aikaa noin 10 minuuttia. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. Vastaajien taustatietoja käytetään vain tietojen luokitteluun. Vastausaikaa teillä on 28.2.2013 saakka. Pääset aloittamaan vastaamisen oheisen linkin kautta:

https://www.surveymonkey.com/s/5MWTN5W

Annan mielelläni lisätietoja tutkimuksesta.

Ystävällisin terveisin,

Jyri Paasonen

turvallisuusalan yliopettaja

Laurea-ammattikorkeakoulu

Puh. 040 6832 306