YRITYSTEN RIKOSTURVALLISUUS 2012: Riskit ja niiden hallinta

Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari kartoittavat yritysturvallisuuden tilaa oheisella selvityksellä. Yritysten rikosturvallisuus 2012, 2008 ja 2005 -selvitykset ovat tällä hetkellä ainoita valtakunnallisia ja kaikki toimialat ja yrityskokoluokat kattavia yritysten turvallisuustilannetta kartoittavia selvityksiä. Valtakunnallisten selvitysten tavoitteena on tukea yritysten riskienhallintatyötä. Riskienhallinta suojaa yrityksen henkilöitä, omaisuutta, tietoa ja toimintaa sisäisiltä ja ulkoisilta uhkilta sekä turvaa yrityksen liiketoiminnan jatkuvuutta.

Tästä voit avata selvityksen: Yritysten rikosturvallisuus 2012: Riskit ja niiden hallinta(pdf)

Utredning på sveska: Företaget som föremål för brott och oegentligheter 2012 (pdf)