Vakuutuksen ja riskienhallinnan koulutukselle eurooppalainen tunnustus

Tampereen yliopiston vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunta on saanut Euroopan riskienhallintayhdistyksen FERMAn akkreditoinnin. Tunnustus tarkoittaa, että opetustarjonta täyttää FERMAn asettamat riskienhallintakoulutuksen vaatimukset.

– Vakuutuksen ja riskienhallinnan opinnoista valmistuvat saavat todistukseensa tai erikseen maininnan siitä, että koulutus on FERMAn akkreditoima, kertoo vakuutustieteen lehtori Aarno Ahteensivu Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta.

– Se antaa koulutukselle kansainvälisen ulottuvuuden, ja siitä on hyötyä työnhaussa kotimaassa ja kansainvälisesti.

Halukkaat voivat vielä lisäksi hankkia FERMAn sertifioinnin suorittamalla erillisen Rimap-testin eli Risk Management Professional -testin.

– FERMAn Rimap-testiä varten hyväksyttyjen koulutusohjelmien avulla riskienhallinta saadaan paremmin tukemaan liiketoimintaa ja osaksi johtamisjärjestelmää, kertoo Suomen Riskienhallintayhdistyksen toiminnanjohtaja Lassi Väisänen.

– Tämä tarkoittaa sitä, että myös johto voi saada päätöksentekoa varten enemmän riskitietoa, joka on käännetty liiketoiminnan ja päätöksentekijöiden kielelle.

– Jotta päätöksentekijät osaavat riskiraporttien tuella valita oikeat toimintatavat riskien ottamiseen ja välttämiseen, tulee riskiraportoinnin sisältää enemmän johtopäätöksiä ja havaintoja ilmiöistä ja trendeistä, jotka voivat vaikuttaa yrityksen kannalta olennaisiin liiketoiminnan mittareihin, Väisänen sanoo.

Tampereen yliopiston Vakuutuksen ja riskienhallinnan koulutus on Suomessa ainoa lajissaan.

Muut viisi FERMAn hyväksymää Risk Management Professional -koulutusohjelmaa ovat Belgiassa, Italiassa, Maltalla, Puolassa ja Ruotsissa.

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun Vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunta
http://www.uta.fi/jkk/kat/opintosuunnat/kvr.html

Suomen Riskienhallintayhdistys
https://srhy.fi/

FERMA – Federation of European Risk Management Associations
http://www.ferma.eu/

Lisätietoja:
Vakuutustieteen lehtori Aarno Ahteensivu, 050 318 5954
Suomen Riskienhallintayhdistyksen toiminnanjohtaja Lassi Väisänen, 0400 405 858   

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 7.12.2016