Suomen Riskienhallintayhdistyksen toimintaperiaatteet

Yhdistys toimii riskienhallinnan piirissä työskentelevien ja siitä kiinnostuneiden henkilöiden, yritysten, yhteisöjen, oppilaitosten sekä viranomaisten yhdyssiteenä ja mielipide- ja keskustelufoorumina.

Vuosikokousten lisäksi yhdistys järjestää ajankohtaisista, riskienhallintaan liittyvistä aiheista teematilaisuuksia miniseminaareissaan, joita on 3 - 4 kertaa vuodessa. Kokoukseen liittyy usein case-yrityksen toiminnan ja riskienhallinnan esittely.

Suomen Riskienhallintayhdistys jakaa myös stipendejä yhdistyksen toimialan kehitystä edistävien opinnäytetöiden synnyttämiseksi.