Turvallisuusseminaari 4.-6.3.2020

Paikka: VikingLine Risteily Helsinki-Tukholma-Helsinki

Järjestäjä: Huoltovarmuuskeskus ja Turvallisuusmuseo

Seminaarin ohjelma: ohjelma.pdf

Yleinen turvallisuustilanne Pohjoismaissa on muuttunut viimeisen viiden vuoden aikana olennaisesti. Perinteisen yksilöpohjaisen rikollisuuden sekä vakiintuneiden rikollisryhmittymien rinnalle on tullut uusia rikollisryhmiä. Yhteistä näille ryhmille on se, että ne heikentävät yhteiskuntarauhaa ja yhteiskunnan kriittistä infrastruktuuria siitä riippumatta, että niiden toiminnan motiivit vaihtelevat taloudellisesta ideologisen kautta poliittiseen. Osa ryhmistä on selkeästi valtiollista alkuperää.

Huoltovarmuuskeskuksen ja Turvallisuusmuseon yhteisessä turvallisuusseminaarissa haetaan ja jaetaan tietoa siitä, millä tavoin turvallisuusviranomaiset ovat onnistuneet huomioimaan uudet uhkakuvat. Millaisia toimenpiteitä yritysten tulisi muuttuneen turvallisuusympäristön vuoksi tehdä?

Seminaarissa avataan Ruotsin kokemuksia turvallisuustilanteen muutoksesta ja peilataan kehityskulkuja Suomeen. Lisäksi kuullaan, mitä vartioimisalalla tapahtuu huoltovarmuuteen liittyen.

Ilmoittaudu tapahtumaan