SRHY:n syyskokous ja miniseminaari

Tapahtuman kuvaus

SRHY:n syyskokous ja miniseminaari 7.11.2019.

 • Seminaarin teemasta ja ohjelmasta informoidaan tarkemmin syksyn kuluessa.
 • Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen 11§:n mukaiset syyskokoukselle kuuluvat asiat:
  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksipöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
  kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun
  suuruus erikseen henkilöjäsenille ja erikseen yhteisöjäsenille seuraavalle kalenterivuodelle
  6. päätetään hallituksen jäsenten palkkioista
  7. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä viisi (5) hallituksen varsinaista jäsentä.
  8. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
  9. valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat yhteisöjen toimielimiin
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Ilmoittaudu tapahtumaan