SRHY:n kevätkokous 15.4.2021

SRHY.n kevätkokous pidetään etäyhteydellä. Kokouksessa käsitellään sääntöjen §:n mukaiset kevätkokoukselle kuuluvat asiat ja yhdistyksen sääntömuutoksen 2. käsittely.

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään toimintakertomus, tilinpäätös, ja tilintarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. sääntömuutosten 2. käsittely
  8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

———————

Kokouskutsussa tarkemmat tiedot ja ohjeet kokouksen toteuttamisesta: https://srhy.fi/wp-content/uploads/yhdistyskokoukset/2021/kevatkokous/kokouskutsu-kevatkokoukseen-15-4-2021.pdf. Kevätkokouksen dokumentit ovat Jäsensivuilla katsottavissa 7.4.2021 alkavalla viikolla.