Risk Manager -koulutus

EOQ-kriteerit täyttävä koulutus

Risk Manager -koulutus järjestetään 5.3.–2.4.2019.

Risk Manager -riskienhallinnan koulutus on suunniteltu kaikille riskien- ja laadunhallinnan parissa työskenteleville yrityselämän, julkisen sektorin ja järjestöjen asiantuntijoille. Koulutuksen tavoitteena on tuottaa osallistujalle sellaisia riskienhallinnan tietoja ja taitoja, joiden avulla hän pystyy analysoimaan riskejä sekä kehittämään, ottamaan käyttöön ja pitämään yllä vaatimustenmukaista riskienhallintajärjestelmää.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Laatukeskuksen kanssa ja se täyttää European Organisation for Quality (EOQ) –kriteerit. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet henkilöt voivat hakea Laatukeskukselta Risk Manager –henkilösertifioinnin. Koulutus täyttää korkeakoulutasoisen koulutuksen vaatimukset.

Hakuaika: 18.2.2019 mennessä

Lue lisää koulutuksesta