Mitä pitäisi tietää kyberturvallisuudesta? *online*

Nykymaailma toimii pitkälti digitaalisten palveluiden ja tiedon varassa. Kyberturvallisuus on osa-alue, jolla pyritään varautumaan ja ehkäisemään erilaisia näiden palveluiden uhkia. Varautumisen tason tulisi vastata organisaatiosi toimintaympäristön ja liiketoiminnan tarpeita. Tähän liittyvien osakomponenttien pitää olla keskenään tasapainossa, koska sekä yli- että alivarautuminen tulevat molemmat kalliiksi.

Kyberturvallisuus on osa riskienhallintaa sekä tärkeiden palapelin osien ja toimintatapojen yhteen liittämistä. Johtaminen, fyysinen turvallisuus, tekniset ratkaisut ja ihmisten toimintatavat luovat kokonaisuuden, joka toimii liiketoiminnan toteuttamisen ja tulevaisuuden kehityksen tukena.

Lue lisää koulutuksesta