Kyselytutukimus: Digitalisaatio riskinä – mahdollisuus vai uhka?

Riski-Digi -hanke on Vaasan ja Tampereen yliopistojen yhdessä riskienhallinnan ammattilaisten kanssa toteuttama hanke, jonka tavoitteena on tuoda erityisesti pk-yritysten käyttöön työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen riskihallitulla digitalisaatiolla”. Hankkeen tarkoituksena on myös konkreettisin toimin edesauttaa uuden liiketoiminnan syntymistä. Tähän liittyy alla mainittu kysely, jonka kohteena ovat lähinnä pk-yritykset.

Katso tästä kyselytutkimuksen kutsu: Kutsu Kyselytutukimukseen. Kysely on auki 5.5.2021 asti.

Kyselyn ideana on selvittää toimialoittain yritysten halukkuutta, pelkoja jne. liittyen digitalisaatioon ja kuinka se voi muuttaa yritysten toimintaympäristöä, tarjota uusia ansaintamalleja tai tuoda uusia uhkakuvia yrityksen toiminnalle. Kyselyyn pääsee mukaan oheisen linkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/C875C0FE28D758D3

Jos epäselvyyttä tai haluat lisätietoa, ole yhteydessä Lassi Väisäseen (lassi.vaisanen@grcpartners.fi).