Suomalaisten organisaatioiden riskienhallinnan nykytilaa ja tavoitetilaa selvittävä tutkimus

Suomen Riskienhallintayhdistys toteuttaa vuoden 2021 aikana suomalaisten organisaatioiden riskienhallinnan nykytilaa ja tavoiteiltaa selvittävän tutkimuksen.

Ensi vaiheessa hankkeessa kartoitetaan riskienhallinnan nykytilaa isoimmissa yrityksissä ja myöhemmin julkishallinnon organisaatioissa sekä mahdollisesti myös pk-yrityksissä.

Nykytilan kartoittamiseksi toteutetaan maksullinen riskienhallinnan vertailututkimus osallistujien välillä. Osallistujat saavat tutkimuksen tuloksena vertailun vasten keskiarvoa ja hyvien käytäntöjen tavoitetilaa.

Selvityksen toteutuksessa varmistetaan yksittäisten yritysten tietojen luottamuksellisuus siten, että yrityskohtaisia tietoja käsittelee ainoastaan ulkopuolinen luotettava kumppani (Deloitte Oy:n nimetyt henkilöt). Yrityskohtaisia tietoja ei käsitellä lainkaan esim. SRHY:n hallituksen tms. piirissä.

Selvityksen täsmällinen aloitus riippuu siitä, saadaanko mukaan riittävästi kiinnostuneita osallistujia.

Mikäli haluette tietää lisää selvityksestä ja sen toteuttamisesta, olkaa yhteydessä Lassi Väisäseen (lassi.vaisanen@grcpartners.fi).