SRHY:n myöntämät stipendit vuonna 2014

SRHY:n hallitus hyväksyi joulukuun hallituksen kokouksessa stipendit seuraaville hakijoille

 • Minna Uusitalo/Laurea AMK
 • Frida Andersson/Yrkeshögskolan Novia

Minna Uusitalon työssä selvitetään

 • Miten työpajan käyttäminen voisi vaikuttaa positiivisesti ISO 31000 –standardisointiprosessiin ja sen käyttöön ottoon yrityksissä
 • Mihin vaiheisiin ISO 31000 voidaan pilkkoa?
  • Miten vaiheet voidaan toteuttaa?
  • Mitkä vaativat erityistä kehittämistä?
 • Millaiset työpajat soveltuvat parhaiten ISO 31000 –standardiprosessiin?
  • mihin standardisoinnin vaiheisiin työpaja soveltuu?
  • millaisia eri menetelmiä työpajoissa voidaan käyttää?
  • miten organisaation koko vaikuttaa työpajoihin?
  • miten työpajoissa voidaan huomioida strategiset riskit, operatiiviset riskit, talous- ja rahoitusriskit sekä vahinkoriskit?

Minna vie opinnäyte työnsä lävitse haastatteluin, missä SRHY:n hallituksen jäsenet ovat häntä tukeneet.

 

Frida Aderssonin opinnäytetyö käsittelee riskienhallinnan yleistä teoriaa ja erityisesti niitä tekijöitä, jotka muokkaavat riskienhallintaa rakennusalalla sekä rakennusprojekteissa.

Opinnäytetyön tilaaja on Lemminkäinen Talo Oy, Pohjanmaan ja Satakunnan toimialueelta. Fridan opinnäytetyö on ruotsinkielinen.

Asiasta oli myös juttu Vasabladet -lehdessä.


Tulemme käsittelemään opinnäytetöitä syksyn miniseminaareissa.

SRHY tulee tekemään enemmän yhteistyötä erilaisten oppilaitosten kanssa riskienhallinnan kehittämisessä.

Tavoitteena on löytää myös vuodelle 2015 stipendien aiheita ja hakijoita.