Seminaarin 28.4.2011 esitykset jäsensivuilla

Seminaarissa käsiteltiin Pohjois-Afrikan ja nyttemmin myös Japanin viimeaikaisten tapahtumien vaikutusta suomalaisiin yrityksiin ja organisaatioihin mm. seuraavista aspekteista. Maailman tilanteen muutokset niin sotilaallisesta kuin taloudellisistakin näkökulmista. Ollaanko ajautumassa kaaokseen?

  • Vaikutukset yritysten sekä kansantalouteen sekä rahan saatavuuteen.
  • Miten katastrofit vaikuttavat vakuutusmarkkinoihin (Suomessa ja ulkomailla) ja sitä kautta suomalaisiin yrityksiin.
  • Poliittiset näkökulmat – Pohjos-Afrikan ja Lähi-Idän valtioiden demokratisoituminen.
  • Libyan tilanne ja mahdolliset seuraukset.

{cms_selflink page=’aikaisemmat_jasenet’ text=’Esitykset pdf-tiedostoina’}