Seminaari 30.5.2023 – Riskienhallinnan tavoitetila 2030 luvulla

SRHY:n hallituksessa käynnistettiin 2021 keskustelu riskienhallintaa kartoittavan tutkimuksen tekemisestä. Tavoitteena oli selvittää, mihin suuntaan riskienhallinta kehittyy 2030 -luvulle mentäessä.

Tutkimuksessa nousi ylitse muiden neljä asiakokonaisuutta:

 • Riskienhallinnan toiminta suhteessa strategiaan – Alignment with strategy
 • Organisaation hallinto ja kulttuuri – Governance and culture
 • Organisaation toimintamalli – Operating model
 • Raportointi ja käytettävät teknologiat – Reporting and technology

Seminaarissa on tarkoitus tarkastella eri ryhmissä keskusteluin yllä olevia osa-alueita ja pyrkiä

 • hahmottamaan, mitä ko. osa-alueet käytännössä tarkoittavat
 • muodostamaan käsitys ko. osa-alueiden sisällöstä ja mitä muuta niihin voisi lisätä
 • hakemaan vastauksia moderaattorien kysymyksiin sekä
 • ideoida, miten tutkimus ja mahdolliset jatkotoimet muuttavat SRHY:n perinteisiä painopistealueita

Seminaarin ohjelma

Paikka: Vääksyntie 4, Helsinki (Verohallinnon sisäänkäynti)

Aika: 30.5.2023 – klo 13:00 – 16:00

13:00AvausSRHY, Lassi Väisänen
13:05Alustus SRHY:n selvityksestäDeloitten edustaja
Jakautuminen ryhmiin
13:30Alignment with strategy
 • Link to value drivers
More about
 • Risks integrated to strategy setting, business planning and performance management
 • Focus on both risks if the strategy and risks to strategy execution
 • Risk analytics, risk sensing, scenario planning, and other capabilities to manage strategic and emerging risks
SRHY:n hallituksen jäsen
13:30Governance and culture
 • Risk management culture
 • Clear segregation of duties of risk management, internal audit and internal control
More about
 • Executive leadership / board establish common risk culture
 • Board oversight of top risks and overall risk management program
 • Executive level risk committee discuss strategic and emerging risks, and response strategies
 • Defined risk appetite and tolerance
SRHY:n hallituksen jäsen
13:30Operating model
 • Identifying interrelationship of risks
 • Cause and effect assessment of risks
 • Risk analysis linked to business planning
More about
 • Processes and tools for identifying, assessing, managing, and known and emerging risks
 • Common standard – Risk taxonomy (e.g. Forrest), policy, processes, roles and responsibilities, reporting lines, etc.
 • ERM linked with other areas, (e.g., crises management, brand, cybersecurity, compliance, internal audit)
SRHY:n hallituksen jäsen
13:30Reporting and technology
 • Use of risk data sources
 • Use of integrated risk management system
More about
 • Common risk reporting framework and criteria
 • Continuous risk monitoring and prioritization
 • Executive risk dashboard reporting and decision support systems
 • Outside-in view combined with data to help predict risks
SRHY:n hallituksen jäsen
15:15Yhteenveto havainnoista ja jatkotoimenpiteistä
16:00Lopetus