Riski-Digi hankkeen työkalut

Riski-Digi -hankkeessa kehitetyt työkalut on julkaistu vapaaseen käyttöön SRHY:n ylläpitämässä riskikompassi.fi -sivustolla: https://riskikompassi.fi/rhprosessi/tyokaluja/.

Vaasan ja Tampereen yliopistojen v. 2021 toteuttaman hankkeen lähtökohta oli että digitalisaation hyödyntäminen tarjoaa paljon mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen. Digitalisaatioon liittyy kuitenkin lukuisia uusia riskejä, joiden hallinta vaatii yrityksiltä uutta osaamista sekä uusien välineiden käyttöä.

Näiden haasteiden ratkaisemiseksi hankkeessa kehitettiin sarja työkaluja digitalisaation riskien tunnistamiseen ja hallintaan. Riski-Digi -hankkeen rahoitukseen osallistui Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja hankkeen toimenpidealue oli Etelä-Pohjanmaa. Hankkeen verkkosivu: https://sites.uwasa.fi/riskidigi/