Riski-Digi hanke – case kuvauksia etsitään

Hankkeeseen liittyvästä kyselystä kerrottiin SRHY:n sivuilla ja LinkedIn:ssä loppukeväästä.

SRHY tukee Riski-Digi hankketta, jota vetävät Tampereen ja Vaasan yliopistot. Hankkeessa haetaan erilaisia tapoja arvioida, miten digitalisaatio vaikuttaa organisaation riskeihin niin operatiivisessa toimintaan kuin strategioihin. Riski-Digi hankkeen rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Vaasan yliopisto ja Tampereen yliopisto (Seinäjoen yliopistokeskus). Hankkeen toimenpidealue on Etelä-Pohjanmaa.

Hankkeessa on digitalisaation vaikutuksista tehty kyselytutkimus, johon vastasi noin 100+ yritystä. Hanke on haastatellut noin 20 yritystä. Loka- marraskuulla järjestetään vielä workshopsarja, joissa paikalla olevien yritysten kanssa käydään lävitse heidän kokemuksiaan eri näkökulmista.  

Tätä taustaa vasten haemme Suomesta tai ulkomailta case-kuvauksia ratkaisuista, joiden avulla digitaalisia tai digitalisaatioon liittyviä riskejä pystytään tehokkaammin hallitsemaan.  

Näkökulmana voisi olla esim.

  • Miten ISO 31000 tai 31010 standardeja on sovellettu, kun yrityksessä on otettu käyttöön joku digitaalinen teknologia tai
  • Miten on kehitetty uutta liiketoimintaa sen pohjalta, että on tunnistettu digitalisaatioon liittyviä riskejä

Hanke olisi kiitollinen mahdollisista case-kuvausten/dokumenttien kopiosta tai linkistä verkkosivulle, missä tapausta esitellään tai kokemuksia jaetaan.

Dokumentin voi lähettää osoitteeseen: lassi@lassivaisanen.fi