Palautetta kerätään pk-rh.fi sivuston lomakkeista

Kestävä kehitys hallintaan digitaalisen kartoituslomakkeiston avulla Prizztech Oy toteuttaa yhteistyössä Granite Partners Oy:n, Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen (TAKK) ja Suomen riskienhallintayhdistyksen (SRHY) kanssa kestävään kehitykseen liittyvän riskienhallintalomakkeiston modifioinnin ja digitalisoinnin.

Tavoitteena on luoda yksinkertaisia ja toimivia lomakkeita, joiden avulla yritykset voivat tehdä ympäristöriskiarvioita ja katselmuksia ja joita voidaan hyödyntää ympäristölupahakemusten valmistelussa ja viranomaisraportoinnissa. Käynnistetyssä pilottiprojektissa keskitytään ekologiseen kestävyyteen eli energiaan, veteen, materiaaleihin, jätteisiin, päästöihin ym.

Tässä vaiheessa keräättän palautetta pk-rh.fi sivuston Ympäristöriskit osion aineistosta.

Vastaa alla olevan linkin kautta lyhyeen kyselyyn perjantaihin 20.10.2017 mennessä. Näin saamme kerättyä lomakkeita käyttäneiden käyttäjäkokemuksia kehitystyön tueksi. Vastauksesi ovat siis tärkeitä, jotta uudet sähköiset lomakeversiot todella helpottaisivat riskienhallintaa yrityksissä.

Linkki kyselyyn: https://www.webropolsurveys.com/S/D868CD2C7B72494F.par