Jäsenhakemukse – yhteisöjäsen
  Toimiiko yhteyshenkilö pääasiallisesti oman organisaationsa riskienhallinnan tehtävissä (risk manager tms.)? *

  Lähetetäänkö jäsenmaksu yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen?*  Muu laskutustapa/-osoite (esim. verkkolasku, muu sähköpostiosoite...)


  Jäsenposti menee yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen, mikäli poikkeuksellisesti halut sen muuhun osoitteeseen, kirjoita osoite tähän.


  Saako osoitetietoja luovuttaa yhdistyksen hallituksen sopiviksi katsomiin tarkoituksiin?*  Saako alla mainittuja tietoja luovuttaa Fermaan?*
  Ferma (Federation of European Risk Management Assosiations) on eurooppalaisten riskienhallintayhdistysten kattojärjestö, jonka avulla riskienhallintayhdistykset voivat vaihtaa tietoja ja kokemuksia keskenään ja joka toimii yhtenä kanavana riskienhallintayhdistyksille haluttaessa vaikuttaa eurooppalaiseen riskienhallintaa koskevaan lainsäädännön tai vastaavien direktiivien kehittämiseen. Haluamme sinun ottavan kantaa siihen, haluatko olla tätä kautta Ferman jäsen. Jäsenyyden edellytyksenä on (tiettyjen) seuraavien tietojen luovuttaminen Fermaan:
  • Etu- ja sukunimi
  • Organisaatio, jossa työskentelee
  • Oletko riskienhallinnan vastuuhenkilö (riskmanager, vakuutuksista vastaava tai vastaava)?
  • Sähköpostiosoite