Joka toisella yrityksellä korkean riskin haavoittuvuuksia verkkoturvallisuudessa

Tutkimuksen avainhavainnot olivat:

  • Korkean riskin haavoittuvuudet olivat kolmannes (33%) kaikista tunnistetuista haavoittuvuuksista.
  • Tutkituista organisaatioista suurella osalla (47%) oli korkean riskin haavoittuvuuksia. Kuitenkaan 41%:lla ei ollut lainkaan korkean tai keskitason haavoittuvuuksia.
  • Organisaatiolla, jotka hallitsivat haavoittuvuusaltistumistaan säännöllisillä haavoittovuuksien kartoituksilla tai turvallisuustarkastuksilla, oli taipumus vähentyneeseen riskiasemaan verrattuna muihin organisaatioihin.
  • Yleisin haavoittuvuus liittyi web serverin PHP ohjelmaan porttien 80 ja 443 yhteydessä.

Tässä linkki tutkimukseen (englanninkielinen)