Non-profit toimijat / jatkuvuudenhallinta

Ilmoittautuminen 3.9.2019 tilaisuuteen

Olet saanut sähköpostikutsun tilaisuuteen, jonka tavoitteena on mm. :

  • Luoda yhdessä ymmärrys, mitä hyötyjä ollaan hakemassa ja miten ne saavutetaan
  • Sopia, miten ja millä aikataululla edetään toimenpide-ehdotusten kanssa
  • Ketkä toimijat ovat mukana eri toimenpiteissä
  • Sopia Non-profit ryhmän toimintamallista ja –tavoista

Tilaisuus pidetään SFS:n tiloissa Malminkatu 34, tilaisuus alkaa klo 13:00 kahveilla ja loppuu noin klo 15:00.

HUOM! Mikäli haluatte ilmoittaa useamman kuin yhden henkilön, antakaa heidän henkilötietonsa Lisätietoja -kohdassa.