Jäsenhakemus - yhteisöjäsen

 
 
 
 
Jäsenposti menee yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen, mikäli poikkeuksellisesti halut sen muuhun osoitteeseen, kirjoita osoite "Lisätietoja" -kohtaan.
Ferma (Federation of European Risk Management Assosiations) on eurooppalaisten riskienhallintayhdistysten kattojärjestö, jonka avulla riskienhallintayhdistykset voivat vaihtaa tietoja ja kokemuksia keskenään ja joka toimii yhtenä kanavana riskienhallintayhdistyksille haluttaessa vaikuttaa eurooppalaiseen riskienhallintaa koskevaan lainsäädännön tai vastaavien direktiivien kehittämiseen. Haluamme sinun ottavan kantaa siihen, haluatko olla tätä kautta Ferman jäsen. Jäsenyyden edellytyksenä on (tiettyjen) seuraavien tietojen luovuttaminen Fermaan:
  • etu- ja sukunimi
  • organisaatio, missä työskentelee
  • oletko riskienhallinnan vastuuhenkilö (riskmanager tai vastaava)
  • e-mail