Jäsenhakemus - henkilöjäsenet

Täytä hakemus huolellisesti. Huomioithan, että kaikki jäsenposti tulee jatkossa vain sähköpostilla.

 Help
 
 
 Help
 Help
Mikäli jäsenmaksulaskun maksaa työnantaja - tarkistakaa laskutuskäytäntö ja -osoite työnantajaltanne. Oletuksena on, että lähetämme pdf-muotoisen laskun sähköpostilla.
 
 

Huomioithan, että jatkossa kaikki jäsenposti, informointi kokouksista ja seminaareista sekä tiedotteet tulevat sähköpostilla.

 
 

Seuraava kohta koskee vain niitä jäseniä, jotka ovat oikeutettuja Ferman jäsenyyteen eli henkilö on vastuussa oman organisaationsa riskienhallinnan tehtävistä (risk manager tms.).

 
 


Ferma (Federation of European Risk Management Assosiations) on eurooppalaisten riskienhallintayhdistysten kattojärjestö, jonka avulla riskienhallintayhdistykset voivat vaihtaa tietoja ja kokemuksia keskenään ja joka toimii yhtenä kanavana riskienhallintayhdistyksille haluttaessa vaikuttaa eurooppalaiseen riskienhallintaa koskevaan lainsäädännön tai vastaavien direktiivien kehittämiseen. Haluamme sinun ottavan kantaa siihen, haluatko olla tätä kautta Ferman jäsen. Jäsenyyden edellytyksenä on (tiettyjen) seuraavien tietojen luovuttaminen Fermaan:

  • Etu- ja sukunimi
  • Tehtävänimike (titteli)
  • Organisaatio, missä työskentelee
  • Tieto siitä, oletko riskienhallinnan vastuuhenkilö (riskmanager tai vastaava)
  • Sähköpostiosoite