ISO julkaisuut riskienhallinnan standardin 31004

ISO on laatinut ja julkaisuut juuri uuden riskienhallintaa koskevan raportti ISO/TR 31004:2013. Kyseessä on ISO:n ”Tekninen raportti” -kategoriaan kuuluva julkaisu nimeltään ”Risk management – guidance for the implementation of ISO 31000”.

Suomikin on aktiivisesti osallistunut raportin kehittämiseen, Suomen Standardoimisliitossa (SFS) on ollut ko. asiaan keskittynyt seurantaryhmä, jossa myös SRHYon ollut edustettuna.

Raportti on ostettavissa ainakin Sveitsin ISO:n sivujen kautta, hinta 140 CHF.