Gradutyöhön liittyvä tutkimus!

Kysely on osa Tampereen Yliopiston maisteriopiskelija Niko Vornasen pro gradu -työtä. Sen aiheena on tiedon tallentaminen ja käyttäminen osana ISO 31 000-prosessia.

Gradussa tutkitaan, miten suuryrityksessä tallennetaan riskienhallintaan liittyvää tietoa ja miten tietoa käytetään riskin toteuduttua. Tämän lisäksi haluan kartoittaa miten mahdolliset henkilöriskit huomioidaan riskienhallinnan prosessin suunnittelussa.

Kyselyn täyttämiseen kannattaa varata vähintään 30 minuuttia aikaa.

Linkki kyselyyn: https://goo.gl/forms/8vYp34CYEFHV9v112

Toivomus on, että kyselyyn vastattaisiin 2.10 mennessä.