Yhdistyksemme syyskokous ja seminaari 13.11.2012

Kokouskutsu Suomen Riskienhallintayhdistyksen syyskokoukseen

Käsitellään sääntöjen 11§:n mukaiset, syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksipöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus erikseen henkilöjäsenille ja erikseen yhteisöjäsenille seuraavalle kalenterivuodelle
  6. päätetään hallituksen jäsenten palkkioista
  7. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä viisi (5) hallituksen varsinaista jäsentä
  8. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
  9. valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat yhteisöjen toimielimiin
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

HUOM! Tilintarkastuslain muutoksen mahdollistamana valitsemme toiminnantarkastajat ja heille varatoiminnatarkastajat (laki ei ole edellyttänyt sääntöjen muutosta).

Seminaari klo 14.15 alkaen

Alustava ohjelma (tarkennetaan vielä ensi viikolla):

14.15 Riskienhallinnan tilannekatsaus, Heljo Laukkala, SRHY puheenjohtaja
14.25 Simplified  modell of Risk Management based on ISO 31000, Matti Paakkolanvaara, MPV Consulting
14.40 Ajankohtaista vakuuttamisen näkökulmasta, Juha Ettala, IF Industrial
15.15 Tutkimus ISO 31000 käyttöönotosta suomalaisissa yrityksissä, Aleksi Liuksiala
15.45 Kahvitauko
16.15 Meklarialan ajankohtaista (esiintyjät varmistuvat myöhemmin)
17.15 Yhteenveto
17.30 Tilausuus päättyy

Tervetuloa
Suomen Riskienhallintayhdistys ry
Hallitus

PS. Järjestelyjen onnistumiseksi, pyydetään ilmoittautumaan sähköpostitse {mailto address=”toimisto@srhy.fi” encode=”javascript”}