Aamukahvitilaisuus riskienhallinnasta

SFS – Suomen Standardisoimisliitossa torstaina 11. helmikuuta 2016 klo 8:45 – 11:00

Standardin ISO 31000 Riskienhallinta – Periaatteet ja ohjeet uudistus on siinä vaiheessa, että lausuntoja pyydetään eri maista. SFS:n riskienhallinnan seurantaryhmä järjestää avoimen, johdetun workshop-tyyppisen keskustelutilaisuuden, jonka tavoitteena on:

  • Selventää ISO 31000 kehitystyön statusta
  • Hakea näkökantoja ja suomalaista mielipidettä meneillä oleviin kehitysvaihtoehtoihin
  • Tuottaa standardin keskeisiin kohtiin tekstiehdotuksia Suomesta lähtevään lausuntoon
  • Saada uusia jäseniä SFS:n riskienhallinnan seurantaryhmään

Katso tästä tarkemmin ohjelmasta.

Tiedot tilaisuudesta SFS:n sivuilla ja ilmoittautuminen.